CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TMDV TRƯỜNG AN


Hỗ trợ trực tuyến

hot line

Thương hiệu nổi bật

Thống kê truy cập

Online: 2

Trong ngày: 41

Trong tháng: 1346

Tổng truy cập: 105235

● Ductile Iron Resilient Seated Gate Valves:

 
img       Size Range
8117 Gate Valve, NRS, 175 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8120 Gate Valve, NRS, 200 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8125 Gate Valve, NRS, 250 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8130 Gate Valve, NRS, 300 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
8217 Gate Valve, OS&Y, 175 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8220 Gate Valve, OS&Y, 200 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8225 Gate Valve, OS&Y, 250 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
8230 Gate Valve, OS&Y, 300 PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
6120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
6125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
6130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
6220 Gate Valve, OS&Y, 200PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
6225 Gate Valve, OS&Y, 250PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
6230 Gate Valve, OS&Y, 300PSI, Grooved Ends   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
5120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
5125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
5130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
5220 Gate Valve, OS&Y, 200PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
5225 Gate Valve, OS&Y, 250PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
5230 Gate Valve, OS&Y, 300PSI, Flanged by Grooved End   2-1/2"~12"
 
img       Size Range
7120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Mechanical Joints   3"~12"
 
7125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Mechanical Joints   3"~12"
 
7130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Mechanical Joints   3"~12"
 
        Size Range
9120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Flanged by Mechanical Joint   3"~12"
 
9125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Flanged by Mechanical Joint   3"~12"
 
9130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Flanged by Mechanical Joint   3"~12"
         
 ● Cast Iron Bronze Trimmed Gate Valves:

 
        Size Range
img 710UF, Gate Valve, NRS, 175PSI, Flanged Ends   2-1/2"~12"
 
img 762U, Gate Valve, OS&Y, 175PSI, Flanged Ends   2"~12"
         
 ● Indicator Post:

 
img       Size Range
800, Adjustive Type Vertical Indicator Post    
 
img 800W, Wall Type Indicator Post    
         
 ● Check Valves:

 
        Size Range
img 453-UG, Grooved Ends Check Valve, 200 PSI   3"~8"
 
img 453-UF, Flanged Ends Check Valve, 250 PSI   3"~8"
 
img 763-U, Rubber Seat / Bronze Seat Swing Check Valve, 200 PSI   3"~12"
         
 ● Heavy Type Valves conform to MSS Standards:

 
        Size Range
img 761A, Bronze Trimmed, NRS, Gate Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12",14"~24"
 
img 762A, Bronze Trimmed, OS&Y, Gate Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12",14"~24"
 
img 763A, Bronze Trimmed, Swing Check Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12",14"~24"
 
img 765A, Bronze Trimmed, OS&Y, Globe Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12"
 
img 762NI, 3% Nickel Iron, SUS316 Trimmed, OS&Y, Gate Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12",14"~24"
 
img 763NI, 3% Nickel Iron, SUS316 Trimmed, Swing Check Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12",14"~24"
 
img 772-A, Bronze Trimmed, OS&Y, Gate Valve, 250 Lbs, Flanged Ends   2"~12"
         
 ● Lighter Type Valves:

 
        Size Range
img 701A, Bronze Trimmed, NRS, Gate Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~20"
 
img 702A, Bronze Trimmed, OS&Y, Gate Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~20"
 
img 703A, Bronze Trimmed, Swing Check Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~24"
 
img 755A, Bronze Trimmed, OS&Y, Globe Valve, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12"
         
 ● Strainers:

 
        Size Range
img 754A, Y Type Strainers, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~20"
 
img 756A, Y Type Strainers, 250 Lbs, Screwed Connection   1/4"~3"
 
img 774A, Y Type Strainers, 250 Lbs, Flanged Ends   2"~12"
 
img 764A, Basket Strainers, Bolted Cover, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~20"
 
img 734A, Basket Strainers, Knob Cover, 125 Lbs, Flanged Ends   2"~12"
         
 ● Others:

 
        Size Range
img 457A, Bronze Trimmed, Clip Gate Valve, Threaded Ends   1/4"~4"
 
img 457AN, All Iron Trimmed, Clip Gate Valve, Threaded Ends   1/4"~4"
 
img 458A, Bronze Trimmed, Clip Gate Valve, Flanged Ends   1"~4"
 
img 458AN, All Iron Trimmed, Clip Gate Valve, Flanged Ends   1"~4"
 
img 477A, Y Type Swing Check Valve, Threaded Ends   1/2"~2"
 
img 723A, Dual Plate Wafer Type Check Valve   2"~12"

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Facebook
Liên hệ Zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại